weerbaarheid

Wat leren deelnemers?

Elke training is op maat, passend bij de specifieke groep aan wie de training gegeven wordt. Toch zijn de volgende onderdelen in (bijna) iedere training te vinden:

  • Gronden, centreren en focussen
  • Stemgebruik
  • Angst onder controle krijgen door ademhalingstechnieken
  • Kracht ervaren
  • NEE-zeggen in verschillende situaties
  • Eigen grenzen herkennen, erkennen en aangeven
  • Loskomen uit diverse grepen
  • Zelfverdedigingstechnieken
  • Hulp vragen en hulp geven

De thema's en werkvormen die aan de orde komen zijn afhankelijk van de doelgroep. Een training voor een groep meisjes van 9 - 12 jaar is vanzelfsprekend anders dan een training voor een groep werkers in de zorg. Maar bij alle groepen neemt het zelfvertrouwen van de deelnemers tijdens de training toe. Na de training kunnen de deelnemers beter voor hun eigen wensen opkomen en hun grenzen aangeven. Ze hebben hun kracht ervaren en voelen zich steviger, sterker en veiliger.