traindetrainer

Train-de-Trainer onderbouw-afdeling ZMLK onderwijs
'Weerbaarheid rond aanraken en seksuele intimidatie'

Doel van de Train-de-Trainer

  • Leerkrachten kunnen na het volgen van de Train-de-Trainer enkele lessen in weerbaarheid aan hun groep geven rond het thema aanraken en seksuele intimidatie.
  • Leerkrachten kunnen na het volgen van de training adequaat reageren op vragen van - en situaties met – leerlingen, die te maken hebben met aanraken, seksualiteit en seksuele intimidatie.

Inhoud lessen aan de leerlingen van de SO-afdeling
In de lessen zullen de basisprincipes van weerbaarheid aan de orde komen.

Gestart wordt met: ‘gevoelens’, ja-gevoel en nee-gevoel, lichaamsbesef, aanraken  en hoe je kunt laten merken wat je prettig vindt en wat niet. Ook wordt er aandacht besteed aan hoe je kunt zien wat een ander wel of niet wil. Vervolgens komt aan de orde wat  privé-plekken zijn en wanneer bloot gewoon is en wanneer niet. De leerlingen leren wat je kunt doen als je aangeraakt wordt of je een ander moet aanraken, terwijl je dat niet wilt. Niet mee moeten gaan met een onbekende wordt besproken. Evenals hulp vragen.

Dit alles komt aan de orde aan de hand van gesprek, spelvormen en video-materiaal, passend bij de leeftijd en ontwikkeling van de leerlingen. Om de lessen goed te laten aansluiten op de werkwijze van de school, kunnen de lessen ingepast worden binnen de methode die de school gebruikt voor sociale vaardigheid/sociaal-emotionele vorming. 

Er worden 6 tot 8 lessen gegeven aan de leerlingen.

Inhoud Train-de-Trainer
De Train-de-Trainer bestaat uit 4 dagdelen, waarin aan de orde komt:

  • De inhoud van de lessen en hoe je ze kunt geven
  • Normale seksuele ontwikkeling van kinderen
  • Hoe om te gaan als leerkracht met vragen en situaties van leerlingen rond aanraken, seksualiteit en grensoverschrijdend gedrag
  • Achtergrond van seksuele intimidatie/misbruik
  • Signaleren van seksuele intimidatie/misbruik
  • Handelen na vermoedens

Tijdens de Train-de-Trainer wordt er veel praktisch geoefend. Er is aandacht voor hoe je de lessen kunt geven, wat je daarin tegen kunt komen en hoe je daarmee omgaat.

Het is ook mogelijk dat de weerbaarheidstrainer eerst de lessen in de klassen geeft in aanwezigheid van de leerkracht, waarna de leerkracht de Train-de-Trainer volgt.

Geïnteresseerde scholen kunnen contact opnemen over mogelijkheden en kosten. De training wordt bij voorkeur aan leerkrachten van verschillende scholen tegelijkertijd gegeven.