traindetrainer

Train-de-Trainer “Geweldloos en weerbaar communiceren”

Achtergrond van de Train-de-Trainer
Op initiatief van de gemeente Emmen hebben we een programma ontwikkeld rondom weerbaarheid en communicatie. Dit aanbod is ontstaan naar aanleiding van vragen uit het onderwijs om, naast het vergroten van de weerbaarheid van leerlingen, ook aandacht te besteden aan het voorkomen van conflicten en het vergroten van de vaardigheden van leerlingen om op een positieve manier met elkaar te praten.

Doel
Na het volgen van de Train-de-Trainer kunnen de docenten de training geven aan bovenbouwgroepen op hun eigen school.

Omschrijving training “Geweldloos en weerbaar communiceren”aan leerlingen
Het doel van de training is de leerlingen kennis te laten maken met geweldloos communiceren en hen vaardigheden aan te leren, waarbij ze op een positieve manier conflicten op kunnen lossen. Hierbij leren de leerlingen opmerkingen en gedrag van andere leerlingen zich niet persoonlijk aan te trekken, maar achter deze woorden te kijken naar de eigenlijke behoeften van de ander. Wanneer leerlingen een situatie niet meer kunnen oplossen door geweldloos te communiceren en andere kinderen over grenzen heen gaan, worden er een aantal strategieën aangeleerd om zich weerbaar op te stellen.

De training bestaat uit 10 lessen van 2 uur. Elke les is onderverdeeld in twee delen. Het eerste deel wordt gegeven in het klaslokaal door middel van diverse oefeningen, filmmateriaal en verwerkingsopdrachten. Het tweede deel vindt plaats in de gymzaal, waarbij de leerlingen met actieve oefenvormen aan de slag gaan met de verschillende onderwerpen. De leerlingen ontvangen een leerlingenschrift met verwerkingsopdrachten en werken in de klas met de strategieposters.  De training bestaat uit een basisprogramma van 8 lessen:

Les 1    Houding en lichaamstaal
Les 2    Respectvol communiceren
Les 3    Gevoelens
Les 4    Eigenwaarde
Les 5    Grenzen
Les 6    Groepsdruk
Les 7    Pesten
Les 8    Hoe maken we van onze groep een positieve groep?

Daarnaast kan de school uit onderstaande onderwerpen twee keuzelessen kiezen:

  • Omgaan met je eigen boosheid en agressie
  • Kindermishandeling
  • Digitaal pesten
  • Seksualiteit en grenzen (seksespecifiek)

Train-de-Trainer
Om deze training te kunnen geven hebben we een Train-de-Trainer programma ontwikkeld, bestaande uit 8 dagdelen. Deze Train-de-Trainer is een praktische scholing, direct gericht op het geven van de training aan de leerlingen. U krijgt in de bijeenkomsten inzicht in de visie en achtergrond van de training. Er wordt uitgebreid ingegaan op de werkwijze van de geweldloze communicatie. Verschillende onderwerpen en thema’s die aan de orde komen in de leerlingentraining worden in deze training uitgediept. Daarnaast zullen in een praktisch gedeelte verschillende werkvormen geoefend worden. Er zal aandacht zijn voor de rol van de docent. Bij deze Train-de-Trainer zijn verschillende professionals betrokken.

De Train-de-Trainer bestaat uit:        

  • 8 dagdelen voor de docenten
  • docentenhandleiding met beschreven lessen
  • achtergrondartikelen
  • 30 leerlingenschriften
  • strategieposters
  • ‘jakhals/giraffe-oortjes’ en coöperatieve spellen

De Train-de-Trainer wordt afgesloten met een certificaat. Geïnteresseerde scholen kunnen contact opnemen over mogelijkheden en kosten.

Download hier de folder.