individuele_begeleiding

Individuele begeleiding

Trainersgroep Weerbaarheid organiseert regelmatig weerbaarheidtrainingen aan verschillende doelgroepen, waarvoor een ieder zich kan inschrijven. Nu krijgen we steeds vaker de vraag van ouders/hulpverleners of hun kind/cliënt ook individueel begeleid kan worden. Het gaat dan vaak om kinderen, jongeren of volwassenen die niet, of nog niet, passen in een groepstraining. Ze gedijen, om wat voor reden dan ook, niet in een groep of hebben een heel specifieke hulpvraag. Wij bieden nu ook de mogelijkheid tot individuele begeleiding of we geven trainingen in hele kleine groepjes.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Kinderen/jongeren/volwassenen met een verstandelijke beperking
 • Kinderen/jongeren/volwassenen die vallen binnen het autismespectrum
 • Kinderen/jongeren/volwassenen met andere problematiek, bijvoorbeeld ADHD
 • Kinderen/jongeren/volwassenen die moeite hebben met het beheersen van hun eigen agressie.

Voor de training start is er een intake-gesprek met ouders/hulpverlener en mogelijke deelnemer, waarbij gekeken wordt naar de achtergrond en vraag van de deelnemer en naar wat bereikt moet worden met de training. Op grond van dit gesprek bekijken we of individuele begeleiding, of een klein groepje zinvol is, of dat er toch gezocht moet worden naar een andere vorm van training/begeleiding. Als gekozen wordt voor een weerbaarheidstraining, volgt een traject van 10 bijeenkomsten van één uur individueel of in een groepje met nog 3 of 4 deelnemers. De training zal nauw aansluiten bij de deelnemer, maar bestaat altijd uit een bewegings- of fysiek deel en een mentaal deel.

Het accent kan liggen op:

 • Vergroten van de weerbaarheid
 • Het opkomen voor jezelf in lastige situaties
 • De eigen grenzen herkennen en daarvoor opkomen
 • De grenzen van anderen kunnen herkennen en die respecteren
 • Omgaan met boosheid
 • Beter kunnen reageren op gepest worden
 • Beter kunnen reageren op groepsdruk
 • Verminderen van angst
 • Preventie van seksuele intimidatie

De training wordt afgesloten met een eindgesprek.

Individuele trainingen worden gegeven in de volgende plaatsen:
Groningen
Deventer
Hoogeveen (dit wordt georganiseerd door zij en zij. Voor meer informatie kunt u kijken op www.zyenzy.nl of contact opnemen met Petra Teeninga 0528-237835)
In overleg ook in de directe woonplaats of omgeving van de deelnemer.

De kosten van de training kunnen vaak vergoed worden vanuit een PGB of 'rugzakje'.