home

Welkom op de website van de Trainersgroep Weerbaarheid Nederland !

Trainersgroep Weerbaarheid Nederland richt zich op methodiekontwikkeling, scholing van professionals en het geven van trainingen aan diverse doelgroepen rondom het thema ‘weerbaarheid’ en het omgaan met agressie. Daarnaast verzorgen wij de projectcoördinatie van projecten binnen gemeentes, instellingen en scholen, waarbij wij deze projecten  inhoudelijk en logistiek aansturen en zorg dragen voor de opleiding van professionals. Hiervoor  werken wij samen met een grote groep erkende weerbaarheidtrainers, die wij kunnen inzetten voor trainingen  aan diverse doelgroepen.

Regelmatig verzorgen wij ook weerbaarheidstrainingen met een open inschrijving en Train-de-Trainers, eveneens met een open inschrijving. Kijk hiervoor op de actuele agenda.

NIEUW

Open inschrijvingen voor verschillende doelgroepen: http://www.weerbaarheidstrainingen.nl/index.php?knop=actuele_agenda

Trainersgroep Weerbaarheid heeft nu ook een facebook-pagina waarop je ons kunt volgen:

https://www.facebook.com/TrainersgroepWeerbaarheid

Weerbaarheidstraining op de Buitenschoolse opvang. Voor meer informatie download de folder hier.

Trainingen 'Weerbaar op je Werk'. Voor meer informatie download hier de folder

Speciaal het basisonderwijs ontwikkelden wij de nieuwe training Geweldloos en Weerbaar Communiceren. Voor meer informatie download u hier de folder.

Meer weten? Bel of mail ons.